Ana Sayfa Yatırımcı İlişkileri Müşteri Hizmetleri Duyurular Dil Seçimi: TR/EN
Yatırımcı İlişkileri
YANGIN SERİ

İzahname (Prospectus) (Tıklayınız).


Halka Arz Gelirinin (Fon) kullanım Yerlerine İlişkin Rapor (Tıklayınız).


Formet Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu (Tıklayınız).


SPK-Formet Halka Arz Onay Yazısı (Tıklayınız).


Formet Bağımsız Hukukçu Raporu (Tıklayınız).


Formet Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı (Tıklayınız).


Formet Esas Sözleşme (Tıklayınız).


Formet Fiyat Tespit Raporu (Tıklayınız).


Formet Kayseri OSB' nden İşyeri Ruhsatlarının Durumu Hakkında Yazı (Tıklayınız).


Formet Bağımsız Hukukçu Raporu Ekleri (Tıklayınız).


Formet Bağımsız Denetçinin Sorumluluk Beyanı (Tıklayınız).


31.12.2017 Formet Bağımsız Denetim Raporu (Tıklayınız).


31.12.2017 Formet Faaliyet Raporu (Tıklayınız).


Formet 2018 Geçici Vergi Beyannamesi (Tıklayınız).


Formet Bilgilendirme Politikası (Tıklayınız).


Formet Ücretlendirme Politikası (Tıklayınız).


Formet Kar Dağıtım Politikası (Tıklayınız).


31.03.2018 Faaliyet Raporu (Tıklayınız).


31.03.2018 Finansal Tablolar (Tıklayınız).


31.03.2018 Finansal Tablo Dipnotları (Tıklayınız).


31.03.2018 Sorumluluk Beyanı (Tıklayınız).


İç Yönergemiz (Tıklayınız).


Formet Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Tıklayınız).


Formet Genel Kurul Çağrısı (Tıklayınız).


Formet Kar Payı Dağıtım Tablosu (Tıklayınız).


Formet Vekaletname (Tıklayınız).


Formet Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 16.08.2018 (Tıklayınız).


Formet Genel Kurul Çağrısı 16.08.2018 (Tıklayınız).


Formet Vekaletname 16.08.2018 (Tıklayınız).


30.06.2018 Formet Faaliyet Raporu (Tıklayınız).


30.06.2018 Formet Bağımsız Denetim Raporu (Tıklayınız).


30.06.2018 Formet Gelir Tablosu (Tıklayınız).


Formet Varsayımlar Gerçekleşme Raporu (Tıklayınız).


Formet Gelirin Kullanım Yerleri Raporu (Tıklayınız).


16.08.2018 Formet Genel Kurul Tutanağı (Tıklayınız).


16.08.2018 Formet Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi (Tıklayınız).


17.08.2018 Formet Yönetim Kurulu Komitelerinin Belirlenmesi Kararı (Tıklayınız).


Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları (Tıklayınız).


Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları (Tıklayınız).


Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları (Tıklayınız).


Formet Kar Dağıtım Politikası (Tıklayınız).


Formet Ücretlendirme Politikası (Tıklayınız).